Bakterietrusselen

Multiresistente bakterier utgjør et økende problem i verden.

 

Dette programmet fra NRK Brennpunkt setter søkelys på dette viktige temaet.