Antibiotikaresistens

Kampen mot antibiotikaresistens krever at vi tenker helt nytt, ifølge forskerne. Årlig dør mange hundre tusen mennesker i verden av multiresistente bakterier.