Løsningsforslag kapittel 1 (2018)

Her finner du løsningsforslag, råd og tips til oppgavene i kapittel 1 (gjelder ikke hør deg selv).

1.1.1 Det meste av det som omgir moderne mennesker er på en eller annen måte knyttet til moderne teknologi, naturvitenskap eller forskning. Når du trener, har du gjerne moderne treningsutstyr som er utviklet over tid og produseres dels ved hjelp av avansert maskiner. Hva med bøkene du leser og maskinene de er laget ved hjelp av? Medisiner og legemidler du har bruk for er utviklet over lang tid, og det testes stadig nye produkter. Maten du spiser nyter godt av lang tids forskning og utprøving av hvilke arter som trives hvor, moderne vanning, kunstgjødsel osv. Du vil nok finne ut at naturvitenskap og forskning påvirker livet ditt i stor grad.

 

1.1.2

a) Svaret er avhengig av hvilket produkt du velger. Her er eksempel for en hårsåpe som skal fukte og styrke håret (en hårsåpe for tørt og skadet hår).

b) Du kan teste produktet selv, eller på flere personer og se om de opplever at produktet holder det de lover. Du kan f. eks teste flere produkter samtidig i nøytrale flasker eller krukker, slik at testpersonene ikke vet hvilket produkt de har fått. Etter noe tid (en måned?) kan en sammenligne resultatene for så å bestemme om produktet har den lovede virkningen.

 

1.1.3 Biologi, kjemi, fysikk, geologi og alle underkategorier av disse fagene.

 

1.1.4 Svaret avhenger av hvor i landet du holder til. Det er kanskje et universitet eller en høyskole der du bor? Et oljeselskap? Noen som driver med forskning å alternative energikilder? Et eller annet forskningsinstitutt? Hør med medelevene dine hva de mener.

 

1.1.5 

a) Kildekritikk betyr at en bør være kritisk til hvilke kilder en bruker til å innhente informasjon, at en bruker kvalitetssikrede kilder.

b) En bør sjekke hvem som står bak informasjonen, om det er skille mellom fagstoff eller reklame, når kilden ble oppdatert, om et evt. nettsted kan kontaktes og hvem som er målgruppen.

 

1.1.8 Vaksiner virker ved at svekkede bakterier eller virus tilføres kroppen. Kroppen tror den har blitt infisert og vil produsere antistoffer. Dersom en senere blir utsatt for samme type bakterie eller virus, har immunforsvaret «oppskriften» på riktig antistoff og vi slipper å bli like syke som vi ellers ville blitt. Generelt vil det å få sykdommene det vaksineres mot, innebære større risiko enn det vaksinen gjør. En av barnesykdommene er meslinger. Dette er en virussykdom som starter med forkjølelsessymptom, så utslett. Det er vanlig med andre infeksjonssykdommer etterpå som følge av nedsatt immunforsvar. I land der det er dårlig helsetilbud er dødeligheten opp mot 10 % hos barn som får sykdommen. Hvert år dør mer enn 130 000 barn på verdensbasis pga. denne sykdommen. I 2017 var det store meslingutbrudd i Sør-Europa. Som følge av dette er den nå obligatorisk med mesligvaksine i Frankrike.

 

1.1.9 ”Bevis” stiller så strenge krav, at bare matematikken og logikken anvender ordet.

 

1.1.11 Dette er en viktig side ved kildekritikk. Etterprøvde og dokumenterte resultater kan vi i større grad stole på og bruke som kilde.