Tekstoppgave: Drivhuseffekten

Les teksten om drivhuseffekt på miljostatus.no og svar deretter på oppgavene.

 

iStock_89500981_SMALL Oppgaver:

1. Forklar hvorfor bare halvparten av strålingen fra sola når fram og kan varme opp jordoverflaten og havet. Hvor blir det av resten av strålingen?

2. Hvor stor andel av gassene i atmosfæren regner vi som drivhusgasser?

3. Hvilke klimagasser omtales i teksten? Hvilke av dem har størst påvirkning på klimaet på jorda?

4. Forklar begrepet oppvarmingspotensial.

5. CO2 har lavt oppvarmingspotensial. Hvorfor er denne gassen allikevel et så stort klimaproblem?