Kosmosfilm: Brenselcelle

En brenselcelle kan bruke hydrogen som energikilde, og blir hydrogenet framstilt på en miljøvennlig måte vil det kunne gi god miljøgevinst i årene som kommer dersom brenselcelledrevne biler overtar for bensin- og dieselbiler.

I denne filmen ser du hvordan vann kan spaltes i oksygen og hydrogen, slik at hydrogenet kan brukes til å drive en brenselcelle.