Kosmosfilm: Vi lager et galvanisk element

I denne filmen ser du Kosmosforfatter Siri Halvorsen lage et enkelt galvanisk element av en sitron og to elektroder.