Kosmosfilm: Elektrolyse av kobberklorid

Elektrolyse er en vanlig framstillingsmåte for mange metaller.

I  denne filmen ser du Kosmosforfatter Siri Halvorsen gjøre et forsøk med elektrolyse av kobberklorid.