Kosmosfilm: Vi brenner magnesium

Redoksreaksjoner er kjemiske reaksjoner der det skjer en elektronovergang. Ett stoff blir redusert, og ett blir oksidert.

I denne filmen ser du Kosmosforfatter Siri Halvorsen gjøre et forsøk der magnesium reagerer med oksygen. Dette er et eksempel på en redoksreaksjon.