Kosmosfilm: Hvorfor stiger vannet?

Når vi brenner et stearinlys i et lukket rom fylt med litt vann, vil vannet etterhvert stige.