Tekstoppgave: Kildekritikk

I artikkelen du finner lenke til nedenfor, er temaet kildekritikk på nett. Les teksten og diskuter deretter oppgavene i grupper eller felles i klassen.

 

Oppgaver til diskusjon:

1. En venn deler en lenke til en avisartikkel om at matprisene er alt for høye i Norge. Vil du være mer/mindre kritisk til innholdet når en venn anbefaler det enn om du fant avisartikkelen selv tror du?

2. Har du opplevd at venner kun viser fram enkelte sider ved seg selv på sosiale medier? Finn grunner for/imot å gjøre dette.