Ø 2.4 - Ø 2.7

Ø 2.4 Næringskjeden
Hvis skolen har utstoppede dyr, kan dere stille opp en enkel næringskjede der disse dyra er med. Eksempel: blomsterpotte med gras, deretter mus og så til slutt rev.
Oppgave: Beskriv hva som skjer i denne næringskjeden.

Ø 2.5 Bakterievekst
Lag til eller kjøp en petriskål med agar. Ta på skåla med skitne fingrer. Følg med i veksten av bakteriekolonier fra dag til dag. Konklusjon?

Ø 2.6 Vekst av andemat
Andemat er en liten flyteplante som lever i relativt stillestående dammer og bekker. Hent inn noen individer av planten. Lag til et akvarium og følg med på hvordan det blir flere og flere individer. Bruk vanlig blomstergjødsel som næring i vannet.
 

Ø 2.7 Vær og klima

Vis værmeldingene for det stedet du bor for en periode på ca. en uke. De fleste aviser har slike meldinger som du kan klippe ut. Diskuter om dette er normalværet (dvs. klimaet) for stedet. Hvordan tror du at ditt hjemsted avviker fra andre steder i landet? I Europa?