Ø 2.2 Vannkapasiteten til jord

Utstyr
Jordprøver fra forskjellige steder
Varmeskap
Glass
Trakt
Filtrerpapir
Vekt
Blomsterbok

Teori og hensikt
Den evnen jorda har til å samle opp og holde på vann, er med og avgjør hvilke planter som trives i et område. Plantene tar opp vann med oppløste næringssalter. Røttene til de fleste plantene er dessuten avhengige av å kunne ta opp oksygen og karbondioksid direkte fra luft. Derfor er det mange typer planter som ikke kan vokse der jorda er for fuktig.
I dette forsøket skal vi måle vannkapasiteten. Den er et mål for jordas evne til å holde på vann.

Jordas vannkapasitet = vannmettet jord – tørr jord

Framgangsmåte/oppgaver
• Velg ut ett eller flere prøvesteder.
• Lag en liste over de plantene som vokser på hvert av prøvestedene. Beskriv vegetasjonen, dvs. sammensetningen av arter, størrelsen på plantene og hvor tett de står.
• Undersøk ubehandlet jord med lupe. Beskriv partikler, farge og lukt.
• Lag en foreløpig konklusjon.
• Vei opp ca. 100 g av jordprøven og la den deretter tørke skikkelig. Det enkleste er å ha jorda i et begerglass og la det stå i varmeskap ved ca. 100 °C i minst ett døgn.
• Vei på nytt.
• Lag vannmettet jord ved at du heller på så rikelig med vann at jorda trekker til seg så mye vann som mulig. La overskuddsvann renne av. Pass på at jorda ikke renner vekk sammen med vannet. (Har du forslag til hvordan du kan unngå det?)
• Vei på nytt.

Konklusjon
Hva lærte du av dette forsøket?
Se om du kan finne en sammenheng mellom vannkapasitet og vegetasjon. Var det noen sammenheng?