Ø 2.3 Infeksjon

Utstyr
Et ark millimeterpapir

Teori
Bakterier fins overalt. De fleste er ufarlige for oss, men noen få kan føre til sykdom – eller i verste fall ta livet av oss. En infeksjonssykdom er en sykdom som kommer av mikroorganismer som for eksempel bakterier. Heldigvis vet vi såpass mye om infeksjonssykdommer i dag at vi er i stand til å beskytte oss ganske godt mot slike sykdommer. Men dersom vi blir smittet, kan bakteriene formere seg raskt i oss. De formerer seg ved celledeling, slik at 1 blir til 2 – som blir til 4, 8, 16 osv.

 

 

Hensikt
I dette forsøket skal vi simulere en bakterieinfeksjon. Det vil si at vi ved hjelp av et papirstudium skal undersøke hvor fort bakteriene kan formere seg. Når forholdene er gunstige med passe temperatur, næring, fuktighet osv., regner vi her med at bakteriene deler seg om lag hver halve time. I praksis betyr det at etter for eksempel 2 timer er én bakterie blitt til (1–2–4–8–16) = 16 bakterier.

Framgangsmåte
Lag et koordinatsystem som vist nedenfor. Begynn med én bakterie og merk av hvordan populasjonen vokser etter som timene går. La tidsskalaen gå til 24 timer. Tenk over hvordan du må lage den vertikale aksen.

 

 

Oppgaver
• Hvor mange bakterier er det etter 10 timer? Etter 20 timer? Etter 24 timer?
• Og om du har lyst: Hvor mange bakterier er det etter en uke?
• Kommer veksten til å fortsette i det uendelige? Grunngi svaret.
• Hvilke smittemåter kjenner du til?
• Hvor i kroppen tror du smitte skjer?
• Hvordan kan vi forhindre infeksjonssykdommer?

Konklusjon og feilkilder?