Løsningsforslag kapittel 1 (2014)

1.1 Naturvitenskapen

1.1.1    Gå på www.forskning.no og søk på ordet "fusk"

1.1.2    a) Kildekritikk betyr at en bør være kritisk til hvilke kilder en bruker til å innhente informasjon, at en bruker kvalitetssikrede kilder.

                b) En bør sjekke hvem som står bak informasjonen, om det er skille mellom fagstoff eller reklame, når kilden ble oppdatert, om et evt. nettsted kan kontaktes og hvem som er målgruppen.

1.1.3    Finn reklamer for kosmetiske produkter og kosttilskudd, se hva som står der

 

1.1.7    Basiskunnskap er den kunnskapen som regnes som sikker, uomtvistelig. Et eksempel på det er kunnskapen om at det har vært istider.

1.1.8    Biologi, kjemi, fysikk, geologi...

1.1.11     ”Bevis” stiller så strenge krav, at bare matematikken og logikken anvender ordet.