Radioaktiv forurensning

Det er flere kilder til radioaktiv forurensning i norsk miljø, men nivåene av de ulike radioaktive stoffene er stort sett lave.

Les mer om temaet på nettsiden miljøstatus.no.