Tekstoppgave: Radioaktive stoffer

Les teksten om radioaktive stoffer fra Statens strålevern og miljøstatus.no. Svar deretter på oppgavene.

 

Oppgaver

1. Forklar hva vi mener med aktiviteten til et stoff? Hva måler vi denne aktiviteten i?

2. Gi noen eksempler på naturlig forekommende radioaktive stoffer.

3. Gi noen eksempler på menneskeskapte radioaktive stoffer.