Tekstoppgave: Telomerer og aldringstegn

Telomerer forkortes med årene og er en del av aldringsprosessen. Forskning viser at den samme forkortingen kan skje ved påkjenninger som stress og depresjon.

 Les de to artiklene som telomerer og hvordan disse kan påvirkes. Svar deretter på oppgavene.

 

Oppgaver:

1. Les teksten på snl.no og bruk dette til å forklare hva en telomer er.

2. Les teksten på forskning.no. Hvordan kan livsstilsfaktorer som stress og depresjon påvirke aldringsprosessen i kroppen?