Redox reactions

I denne filmen fra Khan academy kan du lære om redoksreaksjoner og oksidasjonstall. Filmen er på engelsk.

 

Oksidasjonstall bruker vi til å finne ut hvilke stoffer som blir redusert og hvilke som blir redusert. Og dette er spesielt nyttig i reaksjoner der vi ikke kan se umiddelbart hvilke elektronoverganger som har skjedd.  

Nettressurser