Redoksreaksjoner

I denne kreative filmen fra ungenergi.no får du en enkelt og forståelig forklaring av hva som skjer i en redoksreaksjon, og hvorfor et stoff blir redusert, mens et annet blir oksidert. For dette skjer ikke tilfeldig.

 

Nettressurser