Hydrogen og fornybar energi

I dette undervisningsopplegget på viten.no kan du lære om blant annet solceller, brenselceller, redoksreaksjoner og hydrogen som energibærer.