Tilbake til framtiden - Tsjernobyl

Atomulykken i Tsjernobyl skremte en hel verden i 1986. I Norge fryktet vi radioaktivt regn og stråling, cesium og bequerel ble plutselig dagligdagse ord for oss. Hva skjedde og hvordan har det gått?

Dette er temaet i NRK-programmet Schrødingers katt.