Tilbake til framtiden - HIV/aids

Aids-epidemien gjorde folk livredde på 80-tallet. Smitten spredte seg raskt uten at det fantes medisiner, og frykten for den dødelige sykdommen førte til stigmatisering av allerede utsatte grupper. Hva skjedde - og hvordan har det gått?

 

Nettressurser