Tilbake til framtiden - ozonlaget

På 1980-tallet bidro spraybokser og kjøleskap til å svekke ozonlaget. Hva skjedde, og hvordan går det i dag?

Dette er temaet i NRK-programmet Schrødingers katt.