Smart eller overvåket?

Framtiden består av smarte løsninger som smarthus, smarte trafikksystemet og smarte biler. Er det en fordel at alt koples til og registreres på Internett?

 

Nettressurser