Metereorittkveld på Schrødingers katt

Meteoritter spiller en rolle både for liv og død på jordkloden. Den mest berømte, som var med på å utrydde dinosaurene for 65 millioner år siden, er ikke den eneste som opp gjennom klodens historie har snudd opp ned på livet på jorda. Hva kan meteoritter og meteorittkratere fortelle oss om vår egen jord og vår plass i solsystemet?