Gener og atferd

Gener kan være med og forklare kriminelle handlinger, psykiske sykdommer og voldelig adferd. Nå gentestes norske barn for å finne ut hvorfor det går galt med noen og bra med andre.

 

Programmet er fra NRK Schrødingers katt.

Nettressurser