Undersøkelser ved hjelp av stråling

Idag finnes det en rekke undersøkelser som kan gjøres ved hjelp av elektromagnetisk stråling.

Se animasjoner på nhi.no som forklarer hvordan noen av disse undersøkelsene blir gjort og hva vi kan finne ut.