Konsekvenser for Arktis

Hvilke konsekvenser får den globale oppvarmingen for dyre- og plantelivet og for menneskene som lever i Arktis? Lær mer om dette. Start animasjonen ved å klikke på lenken nedenfor.

Nettressurser