Hvorfor øker havnivået når jorda blir varmere

Hvorfor øker havnivået når jorda blir varmere? Hva vil skje når isen i polområdene smelter? Det kan du lære mer om her. I tillegg kan du gjøre enkle forsøk for å lære om vannets egenskaper og du kan teste kunnskapene dine.

is smelter

Nettressurser