Tekstoppgave: Stamceller

På nettsiden til bioteknologinemda finner du mye faktastoff om stamceller. Les stoffet som ligger der og svar på oppgavene.

Eksempel på sau som ikke er klonet.

Eksempel på sau som ikke er klonet

 

 

Oppgave

Oppgave 1. Hvorfor er stamcelleforskning et stort og viktig forskningsområde innenfor biologien?

Oppgave 2. Det fins flere kilder til stamceller. Hvorfor er en del av disse kildene etisk omstridte?

Oppgave 3. Forklar teknikken som førte fram til sauen Dolly.