Fostervannsprøve

Fosteret ligger i en væske vi kaller fostervann. I fostervannet er det blant annet en del celler med samme DNA som fosteret. Disse cellene kan undersøkes bl.a. for å sjekke om fosteret har noen arvelige sykdommer.

Se en animasjon fra nhi.no som viser hvordan en fostervannsprøve kan tas.