Transkripsjon og translasjon av DNA

Transkripsjonen fra DNA til RNA, samt translasjonen av mRNA som gir et protein er en komplisert prosess.

På viten.no er det utviklet en animasjon som viser denne prosessen.