Mitose og meiose

På viten.no finner du enkle og illustrerende animasjoner som viser hva som skjer under mitosen og hvordan kjønnsceller dannes i meiosen og smelter sammen ved befruktningen.

På nettstedet NOVA online finner du en animasjon som viser de ulike fasene i meiosen og mitosen.

Lenker finner du nedenfor.

Du kan lese mer om celledeling i boka.