Ig Nobelprisen - ikke all forskning er nødvendigvis nyttig!

Ig Nobel-prisen regnes som motstykket til den mer kjente Nobelprisen. Mens forskere som mottar Nobelprisen som regel bidrar med nyttig kunnskap, kan man jo spørre seg om forskerne som mottar Ig Nobel-prisen gjør det samme.

Prisen har blant annet gått til et forskerteam som forsket på om det var verst å bli slått i hodet av en tom eller en full ølflaske.

Flere nordmenn er også på den eksklusive listen over vinnere, blant annet gjennom forskning som viste at bruker du vått undertøy øker faren for avkjøling, samt en lege som førte statistikk på hva slags emballasje pasientene hans leverte urinprøver i. Vår nyeste vinner vant så sent som i fjor, men en studie av sukket.

Les mer om prisen på forskning.no.

På wikipedia finner du i tillegg en fullstendig oversikt over prisvinnerne de siste årene.