Simulering av halveringstid

Ved å måle stråling fra radioaktive kilder, kan vi beregne halveringstiden for radioaktive stoffer.

Klikk på datasimuleringsprogrammet og bruk kurvene du får opp til å finne halveringstiden til de forskjellige stoffene. Du kan tegne flere kurver i det samme koordinatsystemet.

Svar på disse oppgavene:

1. Hva mener vi med halveringstid?

2. Hvilken halveringstid fant du på de tre radioaktive stoffene? Finn eventuelt verdiene for halveringstiden til Ba-137, P-30 og Rn-220  ved å søke på nettet og sammenlikn med de verdiene du fant.

3. Forklar forskjellen på de tre hovedtypene av stråling fra radioaktive stoffer.