Tekstoppgave: Klima og ozon i Norge

Les artikkelen "Klima og ozon" fra Klima- og miljødepartementet. Klikk deg videre i menyen på høyre side, der det står "mål og nøkkeltall".

ozon Finn grafer for Norges utslipp av klimagasser. Kommenter disse tallene.

Nettressurser