Bioteknologiskolen: film og undervisningsopplegg

Et undervisningsopplegg knyttet til 10 filmer er utviklet i et samarbeid mellom bl.a. naturfagsenteret og bioteknologinemda. Klikk på lenken nedenfor.

Nettressurser