GMO

GMO står for genmodifisert organisme. En genmodifisert organisme har fått endret den genetiske sammensetningen ved hjelp av genteknologi eller celleteknologi. 

gmo Genmodifiserte organismer har fått satt inn fremmede gener for at de skal få andre egenskaper, eller de har fått fjernet gener for at vi skal slippe uønskede egenskaper.