Kloning av dyr

I denne animasjonen kan du se hvordan kloningen av sauen Dolly foregikk.

Du kan lese mer om kloning i boka.

Dolly. Copyright Gv-press.

Dolly. Copyright Gv-press.

  

Nettressurser