Tekstoppgave: Genmodifisert ris

Risplanten er svært viktig for mattilgangen på jorda. Et internasjonalt forskerteam jobber med å lage en genmodifisert risplante som har lite vannbehov. Les artikkelen på forskning.no og svar på oppgavene.

 

Oppgave 1. Hvorfor er det en fordel å endre vannbehovet hos ris?

Oppgave 2. Fra hvilken planteart kommer opprinnelig genet (HARDY-genet) som er satt inn i ris? Hvorfor er denne plantearten en mye brukt art innen forskning?

Oppgave 3. Hvilke egenskaper gir HARDY-genet hos plantearten det opprinnelig kommer fra?

Oppgave 4. Les artiklene " En forbrytelse mot menneskeheten å avvise GMO", "Genteknologiens uutholdelige letthet" og "Sunn GMO-skepsis". Syns du denne risvarianten bør tas i bruk eller ikke? Begrunn svaret ditt. Diskuter evt. i grupper.