DNA og RNA


Forskerne regner med at mennesket har ca. 25 000 gener. Genene er deler av DNA-molekyler. Hvert gen inneholder en oppskrift på et protein, og når denne oppskriften eller informasjonen skal brukes, blir det laget en kopi av DNA. Denne kopien kaller vi RNA, og RNA-molekylet blir fraktet ut av cellekjernen til cytoplasmaet, der ribosomer leser av informasjonen.

DNA-molekylet ser ut som en vridd stige. DNA-molekylet ser ut som en vridd stige. På nettsidene du finner lenke til nedenfor, finner du mer stoff om DNA og RNA.