Tekstoppgave: Kopiering av DNA

Når en celle skal dele seg i to identiske datterceller, må alt DNA kopieres slik at det lages et sett til med DNA-molekyler. Les om dette på nettsidene til Bioteknologinemda og svar deretter på oppgavene.

Klikk på lenken nedenfor og scroll ned til avsnittet "Kopiering av arvestoffet DNA".

Oppgave 1. Hva er et annet navn på DNA-kopiering?

Oppgave 2. Hva vil det si at de to DNA-trådene som utgjør et stigeformet molekyl er komplementære?

Oppgave 3. Følg lenker til figurer/animasjoner som viser hvordan kopieringen skjer på hver av de to trådene. Den ene tråden kopieres sammenhengende, mens den andre kopieres stykkevis og så settes bitene sammen. Prøv å forklare med dine egne ord hva som skjer når hver av de to trådene kopieres.