Tekstoppgave: Slik virker et kjernekraftverk

Mange atomer med store, tunge kjerner er ustabile og kan spaltes i mindre atomer. Denne prosessen der en atomkjerne med stor masse blir spaltet til kjerner med middels stor masse kaller vi fisjon. Det er denne prosessen som blir brukt i kjernekraftverk, og da blir reaksjonsenergien som blir frigjort utnyttet.
En ulempe med kjernekraft er at stoffene sender ut store menger radioaktiv stråling. Det er derfor fare for radioaktiv forurensning av områdene rundt kjernekraftverket og lekkasjer. Rester av de radioaktive stoffene, særlig uran og plutonium, kan samles opp og benyttes til nytt brensel eller til å framstille atomvåpen (kjernevåpen). Faren for terroraksjoner er derfor til stede.

I artikkelen på forskning.no finner du en animasjon som viser hvordan et kjernekraftverk utvinner energi ved å spalte uran-235.
Klikk deg inn på artikkelen og start animasjonen.


radioaktivt Oppgave 1. Hva er uran-235?

Oppgave 2. Bruk det du lærte i animasjonen til å forklare hva en fisjon er.

Oppgave 3. Bruk det du lærte i animasjonen til å kort forklare hvordan et kjernekraftverk kan utnytte energien i atomkjernene.

Oppgave 4. Forklar hvilken funksjon:

a) en moderator har i reaktoren til et kjernekraftverk.

b) en kontrollstav har i reaktoren til et kjernekraftverk.

Oppgave 5. Er du for eller imot kjernekraft? Begrunn svaret ditt.

Nettressurser