Strømkretser

Hva betyr det at vi har en strømkrets?

Les bakgrunnsinformasjonen på naturfag.no og start deretter animasjonen.

 

Nettressurser