Grunnleggende kjemi

Alt er kjemi! Dette er et uttrykk som mange har hørt, men som ikke er helt dekkende for alt det som har med livet og hverdagen vår å gjøre. Kjemiske reaksjoner mellom stoffer er med og gir muligheten for alt plante- og dyreliv på jorda, driver alle funksjonene i levende organismer og har blant annet en sentral rolle når vi får frigitt energi fra energikilder, og når vi lager produkter som vi bruker daglig.

Modell av et atom. Modell av et atom. Atomene er byggesteinene i stoffene – de kjemiske forbindelsene. I et grunnstoff er det bare én type atomer, mens en kjemisk forbindelse er dannet ved at to eller flere atomer fra forskjellige grunnstoffer har reagert med hverandre. Atomene er svært små og kan ikke ses i et vanlig lysmikroskop. Men i de siste 100 årene har forskerne med nye metoder og ved bruk av elektronmikroskop og andre moderne instrumenter utviklet forskjellige modeller som forklarer hvordan atomene er bygd opp.

I dette kapittelet studerer vi en bestemt kjemiske reaksjonstype – redoksreaksjoner. For å kunne studere redoksreaksjoner må vi ha kunnskap om egenskapene til grunnstoffene og de kjemiske forbindelsene, og kjenne en modell for hvordan atomene er bygd opp.

Lenkene du finner her er til nyttige nettsteder når du vil lese mer grunnleggende kjemi, eller få stoffet presentert på en litt annen måte enn i Kosmosboka.

Nettressurser