Energinivået til et elektron bestemmer hvilket skall det ligger i

Energien til elektronene er bestemt av hvor langt elektronet er fra kjernen i atomet (potensiell energi eller stillingsenergi), og hvor stor fart elektronet har (kinetisk energi eller bevegelsesenergi).

Ifølge Bohrs atommodell kan et elektron bare ha noen bestemte energinivåer. Vi kan si at elektroner som har samme energi, er i «samme elektronskall» eller på «samme energinivå». Disse energinivåene (de tillatte energinivåene for elektroner) kan vi oppgi med en bokstav og et nummer (se figuren nedenfor).

Elektronskallene er delt i underskall
Det viser seg at ikke alle elektronene i samme skall har nøyaktig samme energi. Vi må derfor foreta en oppdeling av energinivåene i undernivåer. Nummeret på skallet forteller oss hvor mange undernivåer det er i hvert skall. I skall nr. 3 (M-skallet) er det tre undernivåer.

Det undernivået som har lavest energi i hvert skall, kalles s-nivået. Etter økende energi i skallene kalles de neste undernivåene for energi p, d og f. Et elektron i 2. skall (L-skallet) som er på undernivå s, kan betegnes som et 2s elektron.

Det største antallet elektroner på et s-nivå er 2 (2 · 1 )
Det største antallet elektroner på et p-nivå er 6 (2 · 3 )
Det største antallet elektroner på et d-nivå er 10 (2 · 5 )
Det største antallet elektroner på et f-nivå er 14 (2 · 7 )

Rangeringen av energinivåene framgår av figuren nedenfor. Det nederste underskallet (2s) har lavest energinivå, og det øverste underskallet (4f) har høyest.

energiniva Når vi skal skrive elektronfordelingen (elektronkonfigurasjonen) for et atom i et grunnstoff, skriver vi energinivåene etter økende energi. Deretter fyller vi opp med elektroner på energinivåene og begynner med det nivået som har lavest energi. Derfor må vi vite det største antallet elektroner det er plass til på hvert nivå.Antall elektroner i et skall er gitt ved formelen 2n2

Det største antallet elektroner i et skall er gitt ved formelen 2n2, der n er tallet for nummeret på skallet. Skall nr. 3 kan derfor maksimalt inneholde 2 · 32 = 18 elektroner. M-skallet, skall nr. 3, har tre energi-undernivåer som vi kaller 3s, 3p og 3d.

Energinivå 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d
Største antall elektroner 2 2 6 2 6 2 10

Antallet elektroner på hvert nivå kan nå skrives som et tall i eksponenten etter tallet og bokstaven for hvert energinivå. Neon er grunnstoff nr. 10, og et neonatom har derfor de ti første elektronene fra disse energinivåene. Derfor kan vi skrive elektronfordelingen for neon slik: 1s22s22p6.