Balansering av reaksjonslikninger

Vil du gjøre oppgaver der du skal balansere reaksjonslikninger?

På nettstedet Classic Chembalancer (engelsk) kan du prøve deg.

 

 

 

Nettressurser