3 Elektroner på vandring

Energi for fremtiden

 Mål for opplæringen er at du skal kunne

  • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
  • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller
  • gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden

Introfilm

Redox reactions

Nettressurser